Zorg

Zorgboerderij “De Gastvrijheid” biedt haar zorg op verschillende wijze aan. Een deelnemer kan gebruik maken van Dagbesteding Jeugd, Dagbesteding Volwassenen alsook van Logeeropvang genieten.

genietende dieren

De zorgboerderij is bedoeld voor zowel volwassenen als kinderen met al dan niet een verstandelijke beperking, psychische stoornis of die om wat voor reden dan ook zijn vastgelopen.

Op de gastvrijheid zorgen wij met gepaste vrijheid, boerenverstand en professionele begeleiding dat een deelnemer het naar zijn/haar zin heeft.

Wanneer er regelmatig sprake is van agressie of er is enkel behandeling vereist, dan zijn wij niet de hulpverlening die u zoekt. Wel kunnen we samenwerken met een behandelaar en mogelijk de gewenste daginvulling bieden waardoor een deelnemer beter in zijn/haar vel gaat zitten.

Persoonlijk Zorgplan
Kwaliteitszorg bieden staat bij ons in een hoog vaandel. Om u of uw zoon/dochter de zorg te bieden die hij of zij nodig heeft stellen wij samen met u een persoonlijk zorgplan op. Dit zorgplan vormt de leidraad om de juiste zorg te voorzien en een vertrouwd klimaat te bieden waarin men kan (door)groeien. Zowel het zorgplan en de rapportages worden vastgelegd in het Nedap programma Ons Dossier. Dit is het rapportagesysteem wat Samenwerkende Zorgboeren Zuid faciliteert. 

 

SZZ
De SZZ is het overkoepelende orgaan waar de Gastvrijheid bij is aangesloten. Zij ondersteunen ons en haar andere zorgboeren in het bieden van kwalitatief hoogwaardige en innovatieve zorg. Zij zijn onze partner in de contracten met Gemeenten, Zorgverzekeraars en andere zorgprofessionals.

Voor meer informatie www.zorgboerenzuid.nl

 

Kwaliteitssysteem
Om onze kwaliteit te waarborgen maken wij gebruik van het kwaliteitssysteem van de Federatie Landbouw en Zorg – ‘Kwaliteit laat je zien’, waarbij de kwaliteit herhaaldelijk wordt gecontroleerd en geëvalueerd. Dit zorgt voor een optimale en juiste werkwijze. Wij conformeren ons hiermee aan de wettelijke gestelde eisen aangaande een zorgboerderij.

Voor meer informatie www.landbouwzorg.nl

 

SKJ
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Met de SKJ-registraties van onze medewerkers laten wij aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat wij de nodige ervaring, kennis en vaardigheden hebt om goede hulp te bieden in complexe situaties.

Voor meer informatie www.skjeugd.nl