Dagbesteding volwassenen

Wie?
De volwassen deelnemers van de Gastvrijheid hebben allen een zorgvraag. Deze is zeer divers. Momenteel hebben we deelnemers met een VB, LVB, autisme, ADHD en andere psychiatrische achtergronden. Bij aanmelding bespreken we wat wij kunnen betekenen in de zorgvraag en of deze nieuwe deelnemer past binnen de huidige groep.

Om aan de dagbesteding te kunnen deelnemen moet de gemeente of het zorgkantoor een beschikking of indicatie hebben gegeven voor dagbesteding. Wanneer er ook sprake is van een vervoersindicatie, kijken we samen of de Gastvrijheid het vervoer op zich kan nemen.
Na een proefperiode wordt besloten of de Gastvrijheid een geschikte plek is. Wanneer dit het geval is, wordt de indicatie geactiveerd en wordt er met gezamenlijke informatie een zorgplan opgesteld. Hierin wordt een algemeen beeld en leerdoelen voor uw kind beschreven. Deze worden vervolgens minimaal eens per jaar geëvalueerd.

Omdat wij ook zorg verlenen aan kinderen, stromen deze na schooltijden in. Op woensdag is dit dan ook eerder dan op dinsdag en donderdag. Volwassenen kunnen niet strikt gescheiden worden van de kinderen. Onze ervaring is dat dit voor beide partijen als positief wordt ervaren. Het is dan ook nog nooit een belemmering geweest. Uiteraard wordt er vooraf besproken wat eventuele risico’s zijn bij een nieuwe deelnemer. We bieden zorg op maat en denken dan ook graag met u mee in mogelijkheden.

Hoe ziet een dag eruit?
Wanneer de zorg eenmaal is gestart, is overeengekomen welke dag(delen) deze deelnemer dagbesteding af zal nemen. Bij binnenkomst zien alle deelnemers op het pictobord bij welke begeleiding en bij welke activiteit ze staan ingedeeld. Hierin wordt zoveel mogelijk afgewisseld, afgestemd op wensen en mogelijkheden van de deelnemer.

Activiteiten zijn:

  • Verzorgen van dieren o.a. observeren van de dieren (ziekte of andere gebreken leren herkennen), knuffelen van dieren, meehelpen voeren en het uitmesten van stallen.
  • Onderhoud van tuin, panden en erf
  • Keukenwerkzaamheden
  • Bedienen van het boerenterras (april t/m oktober)
  • Facilitaire werkzaamheden binnen de accommodatie
  • Schoonmaak

Inspanning en ontspanning wordt op maat afgewisseld. Knutselen in de kleine werkplaats of knutselstudio, sporten op het sportveld of in de gymzaal, een gezelschapsspelletje doen of gewoon heerlijk relaxen horen dan ook bij de Gastvrijheid.

Iedere dag heeft een vaste structuur. Hieronder een overzicht van een dinsdag:

9.30u Inloop, start met koffie en thee
10.00u Start werkzaamheden
11.00u Pauze
11.15u Vervolg werkzaamheden
12.30u Lunch
13.00u Vrije tijd
13.30u Werkzaamheden
15.00u Drinkpauze – De eerste schoolkinderen zijn ook aanwezig.
15.30u Vrije tijd
16.00u Einde

Tijdens de “vrije” momenten, is begeleiding aanwezig. Binnen deze verplichte rust ligt de nadruk op ondersteuning van de individuele sociale vaardigheden en begeleiden van de groepsdynamiek.

Wanneer?
Dagbesteding voor volwassenen wordt momenteel van dinsdag tot en met vrijdag aangeboden. De inloop is iedere dag tussen 9.30u en 10.00u. Wanneer wij het vervoer organiseren, streven we ernaar om voor 9.45 op de Gastvrijheid aanwezig te zijn. De dagbesteding eindigt iedere dag om 16.00u.
Geïnteresseerd geraakt? Informeer via info@degastvrijheid.nl of bel 06-83008732