Dagbesteding jeugd

Op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag, biedt de Gastvrijheid dagbesteding voor kinderen. Deze kinderen hebben een zorgvraag, waardoor de gemeente een beschikking heeft gegeven voor dagbesteding. (ga hiervoor in gesprek met uw gemeente/ het Sociaal Wijkteam) Het kan zijn dat uw kind ook een beschikking krijgt voor vervoer. We kijken dan samen of de Gastvrijheid het vervoer voor uw kind op zich kan nemen.

Na een proefperiode wordt besloten of de Gastvrijheid een geschikte plek is voor uw kind. Wanneer dit het geval is, wordt de beschikking geactiveerd en wordt er met gezamenlijke informatie een zorgplan opgesteld. Hierin wordt een algemeen beeld en leerdoelen voor uw kind beschreven. Deze worden vervolgens minimaal eens per jaar geëvalueerd.

De eerste stap is het streven dat uw kind zich lekker in zijn/haar vel voelt, zich veilig voelt en met voldoening bezig kan zijn. Wanneer hij of zij zich vertrouwd voelt, durft hij/zij nieuwe dingen uit te proberen. Ieder kind krijgt hierbij de verantwoordelijkheid die het aankan.
Doordeweeks komen de kinderen vanuit school naar onze zorgboerderij. Zodra de kinderen binnen komen, zien zij op het pictobord bij welke begeleiding en bij welke activiteit ze staan ingedeeld. Hierin wordt zoveel mogelijk afgewisseld.

Activiteiten zijn:

  • Verzorgen van dieren o.a. observeren van de dieren (ziekte of andere gebreken leren herkennen), knuffelen van dieren, meehelpen voeren en het uitmesten van stallen.
  • Onderhoud van tuin, panden en erf o.a. moestuin werkzaamheden, gereedschapsleer en materialenkennis. Zoals zagen, timmeren, schroeven, lassen en schilderen. De bezigheden worden altijd aangepast aan de vaardigheden van het kind.
  • Keukenwerkzaamheden
  • Bedienen van het boerenterras (april t/m oktober)
  • Facilitaire werkzaamheden binnen de accommodatie
  • Schoonmaak

Inspanning en ontspanning wordt op maat afgewisseld. Knutselen in de kinderwerkplaats of knutselstudio, sporten op het sportveld of in de gymzaal, paardrijden of gewoon lekker spelen horen dan ook bij de Gastvrijheid.

Iedere dag heeft een vaste structuur. Hieronder een schema van de zaterdag:

10.00u Binnenkomst en start werkzaamheden
11.00u Er wordt met een hapje rond gegaan wat in de keuken is bereid
12.00u Vrije tijd als kinderen daar behoefte aan hebben
12.30u Lunch
13.00u Vrije tijd
13.30 Werkzaamheden/ groepsactiviteit
15.00 Drinkpauze
15.30u Keuze uit drie activiteiten (bijv. Sport en spel, paardrijden, knutselen)
16.15u Vrije tijd
17.00u Einde

Tijdens de “vrije” momenten, is er altijd begeleiding aanwezig om een oogje in het zeil te houden. Binnen deze verplichte rust ligt de nadruk op ondersteuning van de individuele sociale vaardigheden en begeleiden van de groepsdynamiek.