Logeren

 

kar en paard

Op onze zorgboerderij bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan een logeergroepje. Dit is een vast groepje van maximaal zes kinderen met vaste leiding, dat één keer in de maand een weekend komt logeren. Zo kunnen de kinderen, ouders en begeleiders elkaar leren kennen, zodat ieder zich veilig en vertrouwd voelt. De rest van het gezin heeft dan een onbezorgde en verdiende rust. Samen gaan we veel leren over het leven op de boerderij, de natuur, jezelf en elkaar.

Het logeren moet voor ieder kind leuk zijn en vertrouwd, zodat hij of zij zich lekker kan ontspannen en de accu weer voor één maand kan opladen. Ook wordt er gewerkt aan sociale vaardigheden, normen en waarden, zelfkennis, assertiviteit en zelfredzaamheid.

Wie?

zakdoekkopieDe Gastvrijheid hanteert voor haar logeergroepen geen directe maatstaf. Anders gezegd De Gastvrijheid heeft er belang bij dat de logees passen in de groep en het team van de Gastvrijheid. Uiteraard dient hij of zij ook op een boerderij te willen wonen en affiniteit te hebben de dagelijks werkzaamheden. Samen dragen wij bij aan het succes De Gastvrijheid. Bij de groepssamenstelling van de logeergroepen kijken wij naar leeftijd, niveau en interesses daarnaast maken wij gebruik van enkele proef dagen en/of weekenden.

Wanneer?

Een logeerweekend begint vrijdag tussen 16.30 en 17.30 met koffie/thee of iets anders, even bij- kletsen met kind en ouders, kijken naar de dieren die er deze maand weer zijn geboren etc. Als ouders en verzorgers zijn vertrokken wordt formeel gestart met het programma (zie hieronder voor een voorbeeldprogramma). Zondag tussen 12.00 en 13.00 afsluiting met koffie/thee of iets anders en kort evalueren. De ontwikkeling van het kind wordt, indien gewenst, iedere maand in een rapportage beschreven.

Hoe ziet een dag eruit?

De kinderen krijgen ondersteunende en activerende begeleiding. Bij de ondersteunende begeleiding leert het kind beter structuur te brengen in de dagindeling. Bij de activerende begeleiding wordt gewerkt aan eigenwaarde, zelfredzaamheid, weerbaarheid, zelfkennis, en het ontwikkelen van het sociale en emotionele aspect.

Alle denkbare landbouwhuisdieren zijn op onze boerderij aanwezig zoals: paarden, pony’s

koeien, kalveren, zeug, mestvarkens en biggen, schapen, geiten en hun lammeren, pauwen, kalkoenen, kippen alle met bijbehorende kuikentjes, konijnen, katten en een hond. Er zijn tal van activiteiten mogelijk op onze zorgboerderij. Voor een uitgebreid beeld over de agrarische dagactiviteiten, verwijs ik u naar dit onderdeel van de “dagbesteding“. Tussen de bezigheden zijn er blokken vrije uren (verplichte rust) waarin het kind zelf mag weten hoe deze in te vullen (computeren in zéér beperkte mate).

Ieder weekend bestaat uit een programma. Dit kan men ’s morgens vroeg lezen op een groot bord. En ook staat hier op wie er corvee heeft. Zo is er duidelijkheid. De onderdelen duren nooit veel langer dan een uur en zijn ook niet altijd agrarisch georiënteerd. Zo zullen sport en spel, creativiteit en buitenleven maandelijks deel uitmaken van het logeren.

Bij sport en spel kan men denken aan: bosspel, zwemmen, verstoppertje, de nachtwacht etc. Waarbij het motto ‘meedoen is belangrijker dan winnen’ wordt aangehouden.

weekendafsluitingCreativiteit wordt vaak aan een bepaald thema/jaargetijde gekoppeld. Zoals lantaarns van pompoenen met Halloween, kerststukjes met kerst, iets moois en lekkers voor de vogeltjes in de koude wintermaanden enz. Maar ook een keer kaas en yoghurt maken, zingen, vlieger bouwen en toneelspelen vallen onder de noemer creativiteit. Met alle denkbare materialen en technieken kan worden gewerkt. Ideeën van de kinderen zijn meer dan welkom.

Bij buitenleven behoren alle niet genoemde bezigheden zoals vlot bouwen, pionieren kampvuur, oriëntatietochten met veel vragen uit de natuur, vossenjacht, bivak, dropping, uitstapjes, excursies b.v. naar een imker of een dierenasiel, hutten bouwen, een tocht met paard en wagen, etc.

Anders dan weekend logeren?

Naast weekend logeren in een vast groepje, is het ook mogelijk te logeren op andere dagen van de week voor één of meerdere dagen. Ook in de (school) vakantie is het mogelijk bij ons te logeren.