Wonen

Onze zorgboerderij biedt ook de mogelijkheid tot wonen tijdelijk of blijvend. De bewoners hebben ieder een eigen kamer met douche en toilet gelegenheid. Zij eten en leven samen in gezamenlijke leefruimte. De bewoners dragen dagelijks hun steentje bij in de bedrijfsvoering van De Gastvrijheid. Te denken valt aan het voeren en verzorgen van de dieren, onderhoud de tuinen en het boerenerf, de Bed & Breakfast en het BoerenTerras.

Wij vinden het belangrijk dat de bewoners het naar de zin hebben, alsook dat de ouders een fijn gevoel hebben bij de woonsituatie. Daarom stellen wij ouder-inspraak op een hoog niveau. En zijn er kwartaal voortgangsoverleggen, tussen begeleiders, ouders en indien mogelijk cliƫnten, over het ontwikkelingen en voortgang van de groep.

 

Wie?

De Gastvrijheid hanteert voor haar bewoners geen directe maatstaf. Anders gezegd De Gastvrijheid heeft er belang bij dat de bewoner past in de groep en het team van de Gastvrijheid. Uiteraard dient hij of zij ook op een boerderij te willen wonen en affiniteit te hebben de dagelijks werkzaamheden. Samen dragen wij bij aan het succes De Gastvrijheid. Bij de groepssamenstelling maken wij gebruik van enkele proef dagen of weekenden.

*** Wonen maakt geen deel uit van het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’